dán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Gentilissimo,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Til hvem dette ankommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Attualmente lavoro per... in qualità di...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I miei punti di forza sono...
Mine styrker er...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mit ekspertområde er...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Jeg råder fremragende over...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Sto imparando...
Jeg har en fungerende viden om...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sono un(') utente esperto/a di...
Jeg er en erfaren bruger af...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Eccellenti doti comunicative
Fremragende kommunikations evner
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktiv argumentation
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Capacità logiche
Logisk tænkning
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacità analitiche
Analytiske evner
Készség a dolgok részletes értékelésére
Ottime abilità interpersonali
Gode interpersonel evner
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Capacità di negoziazione
Forhandlings evner
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacità di presentazione
Præsentations evner
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
In allegato trova il mio cv.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referencer kan rekvieres fra...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sono disponibile per un colloquio...
Jeg er ledig til et interview den...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
In fede,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
I miei più cordiali saluti,
Med respekt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saluti
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek