török | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama / merciiye,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Melek Hanım,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Demet Hanım,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Alihan Erturan,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formula állásjelentkezéskor
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formula állásjelentkezéskor
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Zu meinen Stärken zählen...
Güçlü yanlarım ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mein Fachgebiet ist...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
... diline son derece hakimimdir.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
schlussfolgerndes Denken
Tümdengelim muhakemesi
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
logisches Denken
Mantıklı düşünebilme
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
analytische Fähigkeiten
Analitik düşünce
Készség a dolgok részletes értékelésére
hohe soziale Kompetenz
İyi kişilerarası ilişki becerisi
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Verhandlungsgeschick
Anlaşma becerisi
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Präsentationsfähigkeiten
Sunum becerisi
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Tüm içtenliğimle,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
Saygılarımla,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Saygılar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek