magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Lieber Herr Schmidt,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Zu meinen Stärken zählen...
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mein Fachgebiet ist...
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
schlussfolgerndes Denken
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
logisches Denken
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
analytische Fähigkeiten
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
hohe soziale Kompetenz
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Verhandlungsgeschick
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Präsentationsfähigkeiten
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek