kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!Uram!
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Erősségeim ...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Szakterületem a ....
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Magas szinten beszélek...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Középszinten beszélek....
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Kiváló kommunikációs készség
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktív érvelés
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logikus gondolkodás
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitikus készségek
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Jó interperszonális készség
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Jó tárgyalási készség
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Előadó készség/Prezentációs készség
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Számomra egy interjú megfelelne a ...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Tisztelettel,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tisztelettel,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Tisztelettel,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Üdvözlettel,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek