holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Erősségeim ...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Szakterületem a ....
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Magas szinten beszélek...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Középszinten beszélek....
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Kiváló kommunikációs készség
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktív érvelés
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logikus gondolkodás
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitikus készségek
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
Jó interperszonális készség
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Jó tárgyalási készség
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek