eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula állásjelentkezéskor
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
Készség a dolgok részletes értékelésére
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek