angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Erősségeim ...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitikus készségek
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek