olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
I miei punti di forza sono...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Sto imparando...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
Sono un(') utente esperto/a di...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Eccellenti doti comunicative
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
Capacità deduttive e di ragionamento
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
Capacità logiche
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
Capacità analitiche
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
Ottime abilità interpersonali
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
Capacità di negoziazione
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
Capacità di presentazione
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Sono disponibile per un colloquio...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
I miei più cordiali saluti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
Saluti
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek