kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek