japán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
拝啓
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
拝啓
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
拝啓 
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
私の強みは・・・・
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
・・・・することで貢献することができます。
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
・・・・語を話すことができます。
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
・・・・を使いこなすことができます。
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
コミュニケーション能力
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
演繹的推理力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
論理的思考能力
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
分析能力
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
対人能力
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
交渉能力
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
プレゼンテーション能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
・・・・日なら伺うことができます。
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
敬具
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
敬具
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
敬具
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek