eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
Miaj fortoj estas...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mia areo de kompetenteco estas...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mi havas bonegan komandon de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mi havas mezan scion de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
Mi estas sperta uzanto de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukta rezonado
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
Logika rezonado
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
Analizaj kapabloj
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
Bonaj interhomaj kapabloj
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
Negocadaj kapabloj
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
Prezentaj kapabloj
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
Vi povas akiri referencojn el...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
Altestime,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek