román | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

존경하는 관계자 분께
Stimate Domn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Stimate Domn/Doamnă,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
존경하는 관계자 분(들)께
Stimați Domni,
Hivatalos, több címzett
존경하는 관계자 분(들)께
În atenția cui este interesat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
존경하는 김철수 님께
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
존경하는 김희연 님께
Stimată Domnișoară Popescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
친애하는 최현우님께
Dragă Andrei Popescu,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formula állásjelentkezéskor
...에 지원하고 싶습니다.
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formula állásjelentkezéskor
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
저의 장점은 ... 입니다.
Punctele mele forte sunt...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Domeniul meu de bază este...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Stăpânesc foarte bine...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Cunosc la nivel mediu...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Am...ani de experienţă în domeniul...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sunt un utilizator experimentat de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilităţi de comunicare excelente.
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
추론 이해 능력
Gândire deductivă.
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
논리적인 사고능력
Gândire logică.
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
분석 능력
Abilităţi analitice.
Készség a dolgok részletes értékelésére
좋은 사교성
Abilităţi interpersonale bune.
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
협정 능력
Abilităţi de negociere
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
프리젠테이션 능력
Abilităţi în adresarea către un public larg.
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
... (이름) 드림
Cu stimă,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
... (이름) 드림
Cu sinceritate,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Cu respect,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
감사합니다. ...씨.
Toate cele bune,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek