olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

존경하는 관계자 분께
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
존경하는 관계자 분(들)께
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
존경하는 관계자 분(들)께
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
존경하는 김철수 님께
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
존경하는 김희연 님께
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
존경하는 김희연 님께
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
존경하는 김희연 님께
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
친애하는 최현우님께
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula állásjelentkezéskor
...에 지원하고 싶습니다.
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula állásjelentkezéskor
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
저의 장점은 ... 입니다.
I miei punti di forza sono...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Sto imparando...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sono un(') utente esperto/a di...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Eccellenti doti comunicative
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
추론 이해 능력
Capacità deduttive e di ragionamento
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
논리적인 사고능력
Capacità logiche
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
분석 능력
Capacità analitiche
Készség a dolgok részletes értékelésére
좋은 사교성
Ottime abilità interpersonali
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
협정 능력
Capacità di negoziazione
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
프리젠테이션 능력
Capacità di presentazione
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sono disponibile per un colloquio...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
... (이름) 드림
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
... (이름) 드림
Cordialmente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
I miei più cordiali saluti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
감사합니다. ...씨.
Saluti
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek