német | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

존경하는 관계자 분께
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
존경하는 관계자 분(들)께
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
존경하는 관계자 분(들)께
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
존경하는 김철수 님께
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
존경하는 김희연 님께
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
존경하는 김희연 님께
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
존경하는 김희연 님께
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
친애하는 최현우님께
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula állásjelentkezéskor
...에 지원하고 싶습니다.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula állásjelentkezéskor
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
저의 장점은 ... 입니다.
Zu meinen Stärken zählen...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mein Fachgebiet ist...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
추론 이해 능력
schlussfolgerndes Denken
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
논리적인 사고능력
logisches Denken
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
분석 능력
analytische Fähigkeiten
Készség a dolgok részletes értékelésére
좋은 사교성
hohe soziale Kompetenz
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
협정 능력
Verhandlungsgeschick
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
프리젠테이션 능력
Präsentationsfähigkeiten
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
... (이름) 드림
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
... (이름) 드림
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
감사합니다. ...씨.
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek