spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
Mis puntos fuertes son...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
Mi área de conocimiento es...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
Tengo un manejo excelente de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Excelentes habilidades de comunicación
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Razonamiento deductivo
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Razonamiento lógico
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Capacidad de análisis
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Buena comunicación interpersonal
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Aptitudes de negociación
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Habilidad para hablar en público
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
Se despide cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Atentamente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
Respetuosamente,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
Saludos,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek