portugál | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
Meus pontos fortes são...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
Eu tenho experiência em /com ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Excelente habilidade de comunicação
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Raciocínio dedutivo
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Pensamento lógico
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Habilidades analíticas
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Bom relacionamento interpessoal
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Habilidades de negociação
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Habilidades de comunicação
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
Estou disponível para entrevista em ..
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
Cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Atenciosamente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
Com elevada estima,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
Lembranças,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek