orosz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Уважаемая госпожа...
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Уважаемые...
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Уважаемые...
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
Прошу принять меня на должность...
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
Мои сильные стороны:...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
Я специализируюсь на...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
За время работы в ... я развил свои навыки...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
Я отлично владею...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
Я свободно говорю по...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
Я являюсь продвинутым пользователем...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Отличные коммуникативные навыки
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Логическая аргументация
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Логическое мышление
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Аналитические способности
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Высокие личностные качества
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Переговорческие навыки
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Презентационные навыки
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
Я свободен...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
С уважением...
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
С уважением ваш...
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
С уважением ваш...
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
С уважением...
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek