magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek