lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Logiczne myślenie
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Zdolności analityczne
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
Z poważaniem,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek