angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

尊敬的先生,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
我的强项是...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
我的专长是…
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演绎推理能力
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
逻辑性思考
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析技能
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
谈判技能
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
观点陈述能力
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
此致
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
肃然至上
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
祝好
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek