svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

拝啓
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
拝啓
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
拝啓
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
拝啓
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
拝啓 
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
拝啓
・・・・様
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
私の強みは・・・・
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
・・・・することで貢献することができます。
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mitt kompetensområde är ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
・・・・語を話すことができます。
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
・・・・を使いこなすことができます。
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
コミュニケーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演繹的推理力
God slutledningsförmåga
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
論理的思考能力
Logiskt tänkande
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析能力
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére
対人能力
Bra samarbetsförmåga
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
交渉能力
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
プレゼンテーション能力
Bra presentationsteknik
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
履歴書を同封いたしました。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
・・・・から推薦状を頂きました。
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
・・・・日なら伺うことができます。
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
敬具
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
敬具
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
敬具
Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
敬具
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek