kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

拝啓
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
拝啓
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
拝啓
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
拝啓
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
関係者各位
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
拝啓 
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
拝啓
・・・・様
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
私の強みは・・・・
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
・・・・することで貢献することができます。
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
・・・・語を話すことができます。
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
・・・・語の知識も持ち合わせています。
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
・・・・を使いこなすことができます。
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
コミュニケーション能力
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
演繹的推理力
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
論理的思考能力
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
分析能力
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
対人能力
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
交渉能力
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
プレゼンテーション能力
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
履歴書を同封いたしました。
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
・・・・から推薦状を頂きました。
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
・・・・日なら伺うことができます。
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
敬具
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
敬具
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
敬具
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
敬具
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek