svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Geachte heer
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mijn sterke punten zijn ...
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mijn vakgebied is ...
Mitt kompetensområde är ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ik beschik over goede kennis van ...
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Analytisch denkvermogen
God slutledningsförmåga
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisch denkvermogen
Logiskt tänkande
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytische vaardigheden
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére
Goede intermenselijke vaardigheden
Bra samarbetsförmåga
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Onderhandelingsvaardigheden
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentatievaardigheden
Bra presentationsteknik
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hoogachtend,
Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek