lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Geachte heer
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Ik solliciteer naar de functie van ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula állásjelentkezéskor
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mijn sterke punten zijn ...
Moje mocne strony to ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mijn vakgebied is ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ik beschik over een goede beheersing van ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ik beschik over goede kennis van ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Analytisch denkvermogen
Rozumowanie dedukcyjne
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisch denkvermogen
Logiczne myślenie
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytische vaardigheden
Zdolności analityczne
Készség a dolgok részletes értékelésére
Goede intermenselijke vaardigheden
Zdolności interpersonalne
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Onderhandelingsvaardigheden
Zdolności negocjacyjne
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentatievaardigheden
Umiejętność prezentacji
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Referencje na żądanie.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencje na żądanie od ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hoogachtend,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Met de beste groeten,
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek