kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Geachte heer
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytische vaardigheden
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Met vriendelijke groet,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hoogachtend,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Met de beste groeten,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek