japán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Geachte heer
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Geachte dames en heren
拝啓
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Geachte heer Jansen
拝啓 
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
拝啓
・・・・様
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Ik solliciteer naar de functie van ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mijn sterke punten zijn ...
私の強みは・・・・
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
・・・・することで貢献することができます。
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mijn vakgebied is ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
・・・・語を話すことができます。
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ik beschik over een goede beheersing van ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ik heb ... jaren ervaring als ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ik beschik over goede kennis van ...
・・・・を使いこなすことができます。
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Uitstekende communicatieve vaardigheden
コミュニケーション能力
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Analytisch denkvermogen
演繹的推理力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisch denkvermogen
論理的思考能力
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytische vaardigheden
分析能力
Készség a dolgok részletes értékelésére
Goede intermenselijke vaardigheden
対人能力
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Onderhandelingsvaardigheden
交渉能力
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentatievaardigheden
プレゼンテーション能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
・・・・日なら伺うことができます。
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Met vriendelijke groet,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
敬具
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hoogachtend,
敬具
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Met de beste groeten,
敬具
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek