cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Geachte heer
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula állásjelentkezéskor
Ik solliciteer naar de functie van ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula állásjelentkezéskor
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mijn sterke punten zijn ...
Moje silné stránky jsou...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mijn vakgebied is ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Mám výbornou znalost...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Mám znalost...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ik beschik over goede kennis van ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Analytisch denkvermogen
Dedukce
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisch denkvermogen
Logické myšlení
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytische vaardigheden
Analytické schopnosti
Készség a dolgok részletes értékelésére
Goede intermenselijke vaardigheden
Dobré interpersonální schopnosti
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Onderhandelingsvaardigheden
Vyjednávací schopnosti
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentatievaardigheden
Prezentační dovednosti
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hoogachtend,
S úctou,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek