koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Monsieur,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Madame, Monsieur,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
Aux principaux concernés,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Monsieur Dupont,
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Monsieur Dupont,
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mes qualités principales sont...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mon domaine d'expertise est...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
J'ai une excellente maîtrise du...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
J'ai une connaissance pratique de...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Je suis un utilisateur confirmé de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellentes techniques de communication
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacité de déduction
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Esprit de logique
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Esprit analytique
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Compétences relationnelles
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Compétences en négociation
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacités d'exposition
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Je suis disponible pour un entretien le...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Salutations distinguées,
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Meilleures salutations,
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek