finn | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Monsieur,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
Hyvä Rouva,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula állásjelentkezéskor
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula állásjelentkezéskor
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mes qualités principales sont...
Vahvuuksiini kuuluvat...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mon domaine d'expertise est...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
J'ai une excellente maîtrise du...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
J'ai une connaissance pratique de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Je suis un utilisateur confirmé de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellentes techniques de communication
Erinomainen kyky kommunikoida
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacité de déduction
Deduktiivinen ajattelu
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Esprit de logique
Looginen ajattelu
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Esprit analytique
Analyyttiset taidot
Készség a dolgok részletes értékelésére
Compétences relationnelles
Hyvät ihmissuhdetaidot
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Compétences en négociation
Neuvottelukyvyt
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacités d'exposition
Esiintymistaidot
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Suosituksia voi pyytää...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Je suis disponible pour un entretien le...
Olen saatavilla haastatteluun...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Kunnioittavasti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek