cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Monsieur,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula állásjelentkezéskor
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula állásjelentkezéskor
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mes qualités principales sont...
Moje silné stránky jsou...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mon domaine d'expertise est...
Moje oblast odborných znalostí je...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
J'ai une excellente maîtrise du...
Mám výbornou znalost...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
J'ai une connaissance pratique de...
Mám znalost...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellentes techniques de communication
Výborné komunikační schopnosti
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacité de déduction
Dedukce
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Esprit de logique
Logické myšlení
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Esprit analytique
Analytické schopnosti
Készség a dolgok részletes értékelésére
Compétences relationnelles
Dobré interpersonální schopnosti
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Compétences en négociation
Vyjednávací schopnosti
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacités d'exposition
Prezentační dovednosti
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Ohledně referencí se obraťte na...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Je suis disponible pour un entretien le...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Salutations distinguées,
S pozdravem,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
S úctou,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek