olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Hyvä Herra,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Hyvät vastaanottajat,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Kirjoitamme teille liittyen...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Vahvuuksiini kuuluvat...
I miei punti di forza sono...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Asiantuntemukseni keskittyy...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Minulla on hyvät perustaidot...
Sto imparando...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Sono un(') utente esperto/a di...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Erinomainen kyky kommunikoida
Eccellenti doti comunicative
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktiivinen ajattelu
Capacità deduttive e di ragionamento
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Looginen ajattelu
Capacità logiche
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analyyttiset taidot
Capacità analitiche
Készség a dolgok részletes értékelésére
Hyvät ihmissuhdetaidot
Ottime abilità interpersonali
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Neuvottelukyvyt
Capacità di negoziazione
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Esiintymistaidot
Capacità di presentazione
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
In allegato trova il mio cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Suosituksia voi pyytää...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Olen saatavilla haastatteluun...
Sono disponibile per un colloquio...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Ystävällisin terveisin,
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
Cordialmente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
I miei più cordiali saluti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Parhain terveisin,
Saluti
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek