angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Looginen ajattelu
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Esiintymistaidot
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek