román | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Stimate Domn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domn/Doamnă,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Stimați Domni,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenția cui este interesat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
Punctele mele forte sunt...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
Domeniul meu de bază este...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Stăpânesc foarte bine...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Cunosc la nivel mediu...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Abilităţi de comunicare excelente.
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Gândire deductivă.
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Gândire logică.
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Abilităţi analitice.
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Abilităţi interpersonale bune.
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Abilităţi de negociere
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Abilităţi în adresarea către un public larg.
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
Cu stimă,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Cu sinceritate,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
Cu respect,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek