orosz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
Мои сильные стороны:...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
Я специализируюсь на...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Я отлично владею...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Я свободно говорю по...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Отличные коммуникативные навыки
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Логическая аргументация
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Логическое мышление
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Аналитические способности
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Высокие личностные качества
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Переговорческие навыки
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Презентационные навыки
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Я свободен...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
С уважением...
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
С уважением ваш...
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
С уважением...
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek