olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
I miei punti di forza sono...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Sto imparando...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Eccellenti doti comunicative
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Capacità deduttive e di ragionamento
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Capacità logiche
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Capacità analitiche
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Ottime abilità interpersonali
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Capacità di negoziazione
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Capacità di presentazione
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sono disponibile per un colloquio...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Cordialmente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
I miei più cordiali saluti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Saluti
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek