magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek