japán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
拝啓
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
拝啓 
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
拝啓
・・・・様
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
私の強みは・・・・
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
・・・・することで貢献することができます。
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
・・・・語を話すことができます。
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
・・・・を使いこなすことができます。
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
コミュニケーション能力
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
演繹的推理力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
論理的思考能力
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
分析能力
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
対人能力
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
交渉能力
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
プレゼンテーション能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
・・・・から推薦状を頂きました。
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
・・・・日なら伺うことができます。
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
敬具
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
敬具
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
敬具
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek