holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek