koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Kære Hr.,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
Til hvem dette ankommer,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Kære Hr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kære Fru. Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kære John Smith,
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Jeg ville søge stillingen som...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mine styrker er...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mit ekspertområde er...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jeg råder fremragende over...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jeg har en fungerende viden om...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jeg har... års erfaring indenfor...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jeg er en erfaren bruger af...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Fremragende kommunikations evner
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktiv argumentation
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisk tænkning
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytiske evner
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Gode interpersonel evner
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Forhandlings evner
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Præsentations evner
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencer kan rekvieres fra...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jeg er ledig til et interview den...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Med respekt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Med venlig hilsen
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek