kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mine styrker er...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisk tænkning
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytiske evner
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Forhandlings evner
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Præsentations evner
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med venlig hilsen
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Med respekt,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Med venlig hilsen
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek