görög | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Kære Hr.,
Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
Til hvem dette ankommer,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Kære Hr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kære Fru. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kære John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor
Jeg ville søge stillingen som...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mine styrker er...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mit ekspertområde er...
Η ειδικότητά μου είναι...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jeg råder fremragende over...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jeg har en fungerende viden om...
Έχω μια καλή γνώση της...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jeg har... års erfaring indenfor...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jeg er en erfaren bruger af...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Fremragende kommunikations evner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deduktiv argumentation
Επαγωγική λογική
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logisk tænkning
Λογική σκέψη
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytiske evner
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére
Gode interpersonel evner
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Forhandlings evner
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Præsentations evner
Ικανότητες παρουσίασης
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencer kan rekvieres fra...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jeg er ledig til et interview den...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Med respekt,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Med venlig hilsen
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek