spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Mis puntos fuertes son...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Mi área de conocimiento es...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Tengo un manejo excelente de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
Razonamiento deductivo
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Razonamiento lógico
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Capacidad de análisis
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Buena comunicación interpersonal
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Aptitudes de negociación
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Habilidad para hablar en público
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Atentamente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
Respetuosamente,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek