román | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Stimate Domn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Stimate Domn/Doamnă,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Stimați Domni,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
În atenția cui este interesat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnișoară Popescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Punctele mele forte sunt...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Domeniul meu de bază este...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Stăpânesc foarte bine...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Cunosc la nivel mediu...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sunt un utilizator experimentat de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
Gândire deductivă.
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Gândire logică.
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Abilităţi analitice.
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Abilităţi interpersonale bune.
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Abilităţi de negociere
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Abilităţi în adresarea către un public larg.
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
Cu stimă,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Cu sinceritate,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
Cu respect,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek