orosz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Уважаемые...
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Мои сильные стороны:...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Я специализируюсь на...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Я отлично владею...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Я свободно говорю по...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
Логическая аргументация
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Логическое мышление
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Аналитические способности
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Высокие личностные качества
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Переговорческие навыки
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Презентационные навыки
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Я свободен...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
С уважением...
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
С уважением ваш...
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek