olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
I miei punti di forza sono...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Sto imparando...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sono un(') utente esperto/a di...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
Capacità deduttive e di ragionamento
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Capacità logiche
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Capacità analitiche
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Ottime abilità interpersonali
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Capacità di negoziazione
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Capacità di presentazione
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sono disponibile per un colloquio...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Cordialmente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
I miei più cordiali saluti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek