japán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
拝啓
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
拝啓 
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
拝啓
・・・・様
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
私の強みは・・・・
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
・・・・することで貢献することができます。
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
・・・・語を話すことができます。
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
・・・・を使いこなすことができます。
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
コミュニケーション能力
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
演繹的推理力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
論理的思考能力
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
分析能力
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
対人能力
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
交渉能力
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
プレゼンテーション能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
・・・・から推薦状を頂きました。
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
・・・・日なら伺うことができます。
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
敬具
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
敬具
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
敬具
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek