spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Tengo un manejo excelente de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Excelentes habilidades de comunicación
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Razonamiento lógico
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Capacidad de análisis
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Buena comunicación interpersonal
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Habilidad para hablar en público
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Atentamente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Saludos,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek