portugál | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Meus pontos fortes são...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Eu tenho experiência em /com ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Excelente habilidade de comunicação
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Raciocínio dedutivo
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Pensamento lógico
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Habilidades analíticas
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Bom relacionamento interpessoal
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Habilidades de negociação
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Habilidades de comunicação
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Estou disponível para entrevista em ..
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Lembranças,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek