magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek