lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Logiczne myślenie
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Zdolności analityczne
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek